مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت جناب آقای مهندس جهانبخش لطفی پور

 

 

 

 

رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد تقی مقدسی ملکی

 

 

 

 

عضو هیئت مدیره جناب آقای علی راسخی نژاد مقدم

 

 

 

 

  عضو هیئت مدیره جناب آقای مجتبی توکل

عضو هیئت مدیره جناب آقای حسین علی رحیمیکلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت صنایع سیمان کیاسر می باشد